Momenteel gesloten
Weerstandsplein 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw +32 (0)2 377 78 73

Onze diensten

Levering aan huis

Vanuit onze apotheek wordt als bijkomende service de persoonlijke levering aan huis voorzien:

Voor personen die (tijdelijk) niet mobiel zijn of zich niet kunnen verplaatsten, kunnen wij voorzien in thuislevering. Deze gratis service bieden wij aan binnen een straal van 3 kilometer rond de apotheek. Wij stellen alles in het werk om uw geneesmiddelen de dag zelf te leveren, afhankelijk van de dringendheid, zoniet leveren we ten laatste de dag na de bestelling.

U kan uw voorschriften telefonisch doorgeven of doorsturen via de website.

Het is ook mogelijk om medicatie en/of producten te reserveren en daarna af te halen in de apotheek. Ga hiervoor naar het reservatieformulier op onze website.

Medicatiebewaking

We houden van alle patiënten die met een voorschrift langskomen in de apotheek een farmaceutisch dossier bij. Dit dossier bevat je naam en adres, aandachtspunten zoals bv. allergieën, en alle geneesmiddelen die je bij ons aankoopt.
Dit helpt ons bij verschillende zaken die wij met een moeilijke naam Farmaceutische Zorg noemen.

Maar wat houdt dit juist in?

Telkens als je een geneesmiddel komt kopen, geven we advies over hoe en wanneer je dit best inneemt. Op hetzelfde moment raadplegen we je farmaceutisch dossier. Op die manier kunnen we voorkomen dat je geneesmiddelen samen neemt, die beter niet gecombineerd worden.

Tenslotte kunnen we je helpen met namen terug te vinden van zaken die je in het verleden bij ons hebt aangekocht en die je vergeten bent.

Vervallen medicatie

Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar en kunnen daarom in werkzaamheid achteruitgaan of zelfs van samenstelling veranderen. Controleer daarom minstens 1x per jaar uw eigen huisapotheek.

Hierbij is zowel de manier van bewaren als de vervaldatum nakijken van belang. Haal oude of vervallen geneesmiddelen uit hun verpakking en breng ze naar de apotheek. Om zeker te weten wat wel naar de apotheek mag raadpleeg je best onze sorteer-wijzer.

Daarnaast zijn er enkele bewaartips:

  • Houd geneesmiddelen en hun bijsluiter steeds in de originele verpakking.
  • Bewaar ze op een droge, koele en donkere plaats. Best niet in de badkamer of keuken.
  • Bewaar ze op een vaste plaats en buiten bereik van kinderen.
  • Werp geneesmiddelen nooit in de vuilbak, in het toilet of in de wasbak.

Leer uw kinderen dat geneesmiddelen een risico inhouden en dat dit geen snoepjes zijn. In geval van overmatig gebruik contacteert u best onmiddellijk het antigifcentrum op 070 245 245.

Huisapotheker

Een huisapotheker is de vertrouwde apotheker die u kiest om alles betreffende uw geneesmiddelen op te volgen. Hij/zij zal u een persoonlijk medicatieschema bezorgen en deze aanpassen indien nodig. 

Daarnaast werkt de huisapotheker nauw samen met uw (huis)arts en andere medisch specialisten om ervoor te zorgen dat alles 100% veilig verloopt. Deze persoon is eveneens dé contactpersoon voor informatie en extra inlichtingen betreffende uw medicatie. 

Door het tekenen van een overeenkomst met de apotheker van uw keuze geeft u hem/haar de toestemming om als huisapotheker op te treden.

Deze dienst is voor de patiënt tevens volledig gratis.

Download de brochure voor meer informatie.

FAGG

De gegevens op deze website zijn louter informatief en vervangen geenszins een medisch advies. Je dient bij het gebruik van geneesmiddelen steeds de bijsluiter te lezen. Bij twijfel of vragen, raadpleeg steeds je arts of apotheker. Alle op onze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten. Je vindt Apotheek Theunissen in de FAGG list van de apotheken die vergund zijn. www.fagg.be, dat de wetteliJkheid van de Belgische (online) apotheken moet controleren.

VERANTWOORDELIJKE APOTHEKER: Ilse Theunissen
VERGUNNINGSNUMMER van de apotheek : 237 702
ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0429 367 827
NACEBELcode: 47910